Nieuws

Een zorgeloze energiesprong

De werkzaamheden van EZB sluiten aan op het innovatieprogramma Energiesprong, een programma van de overheid dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarmee wordt een energiesprong gemaakt via een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw. 

Er is de laatste jaren veel veranderd in het bouwen en verbouwen van woningen. Er gelden hogere isolatie-eisen en energiezuinige eisen. Bovendien moeten corporaties zorgen dat woningen in 2024 asbestvrij zijn. Ook moeten de woningen in 2024 voorzien zijn van minimaal energielabel B. Dit geldt niet alleen voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande woningen. Doel is bovendien om geen gas meer te verbruiken, de zogenaamde nul op de meter.

EZB zorgt voor energiezuinige woningen en springt daarmee in op de wens van de overheid om woningen energiezuinig te laten zijn. Bewoners van energiezuinige woningen profiteren van de energiezuinige maatregelen en bouwmethodes. Dankzij de renovatiewerkzaamheden verbetert het leefklimaat in de woning en wordt een stabielere temperatuur gerealiseerd. Én ze profiteren van de nul op de meter.

Toekomst zit er zeker in energiezuinig bouwen. Er zijn nog heel veel woningen met een laag energielabel, sommige ook met asbest.